Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy

Od 1.09.2014 r. działa przy naszym stowarzyszeniu Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dom przeznaczony jest dla 20 osób powyżej 18 roku życia, przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC).

Działamy 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30-14.30

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

  • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych;
  • zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
  • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, terapii zajęciowej, fizjoterapii (w tym masażu) i psyhoterapii;
  • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego;
  • działania służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem;
  • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu, a także możliwość wzięcia udziału w treningu czystości (dbanie o higienę osobistą);
  • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i logopedycznego;
  • umożliwienie spożycia gorącego posiłku w trakcie pobytu w Domu, w ramach treningu kulinarnego.

Zobacz nasz profil na Facebook:
https://www.facebook.com/przyserdecznych?fref=ts

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.