Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 384 73 04

e-mail: sds.tarngory@gmail.com

 

 

Środowiskiowy Dom Samopomocy od 01.09.2014r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC). Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

 

Godziny otwarcia dla uczestników: pon.- pt. od 7.30 do 14.30

 

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

 

  • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych;

  • zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi;

  • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych o szerokim spektrum, stosowanie różnych technik terapii zajęciowej, treningów funkcjonowania w życiu codziennym,terapii ruchowej, psychoterapii itp.;

  • rozwijanie zainteresowań umożliwiających rozwój kulturalny i osobowościowy uczestników;

  • działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem;

  • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;

  • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób niepełnosprawnych;

  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego;

  • umożliwienie spożycia gorącego posiłku w trakcie pobytu w Domu.

 

 

Kierownik Domu: Anna Kasztelan-Skolik

Zobacz nasz profil na Facebook:
https://www.facebook.com/przyserdecznych?fref=ts

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.