Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Placówka wsparcia dziennego

Od 2008r. przy Stowarzyszeniu działa Świetlica Środowiskowa. Placówka wsparcia dziennego działa na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Tarnowskich Gór z dnia 06.02.2014r.

Świetlica ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczestników, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, kształtowanie ich postaw moralnych, zgodnych z uznawanymi społecznie normami i wartościami. Z zajęć świetlicowych korzystają zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich zdrowi rówieśnicy. Integracyjny charakter świetlicy ma na celu podniesienie wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Program świetlicy dąży do ukształtowania każdego z uczestników na pełnowartościowego człowieka, świadomego poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnego do podejmowania dojrzałych decyzji i wolnego od nałogów. 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.